Værdiarbejde i VSH

Værdiarbejdet i VSH


 

MISSION

 

VSH’s mission er at drive en attraktiv håndboldklub, som et fællesskab, hvor der udvikles mennesker og hvor der skabes gode oplevelser for ALLE håndboldinteresserede på og omkring håndboldbanen.

 

VISION

 

Vi ønsker at være Nordsjællands mest attraktive ungdomshåndboldklub - såvel for spillere som for trænere. Vi vil give både spillere og trænere rammerne til at udvikle sig menneskeligt og sportsligt, så de kan præstere på bedst muligt plan og sikre at vi altid har hold med i de bedste rækker i alle årgange. Vi vil løbende sikre, at alle afdelinger arbejder sammen gennem stærke værdier, traditioner og klare målsætninger. Og endelig skal der til stadighed være sorte tal på bundlinien.

 

VÆRDIER

 

Vindermentalitet - I Virum udvikles spillere, der vil kæmpe og vinde deres kampe. Vi træner koncentreret og gør os umage. Vi tør godt begå fejl, for vi ved, det er vejen til at lykkes. Vi har store forventninger og stiller krav til hinanden - både spillere, trænere og bestyrelse.

 

Integritet - I Virum gør vi, hvad vi siger, og vi er transparente i vores valg og beslutninger. Vi bærer med stolthed Virum's logo og optræder som repræsentanter for klubben ordentligt og sportsligt med respekt for alle involverede parter.

 

Relationer - I Virum er vi mere end håndbold. Vi er en klub med stolte traditioner og et stærkt sammenhold, og vi tror på, at stærke relationer er med til at udvikle os som mennesker. Individet er ikke over holdet, og holdet er ikke over klubben. Vi tror på at fællesskab og frivillighed – også fra forældrene både på og udenfor banen er en nødvendighed for klubbens virke.

 

Udvikling - I Virum plejer fagligt dygtige trænere talentet og udfordrer og udvikler til stadighed spillerne til at indfri deres fulde potentiale - både individuelt og kollektivt. Vi tror på udvikling af alle - uanset alder, køn eller niveau.

 

Mennesker - I Virum ser vi det hele menneske og tager socialt ansvar for hinanden. Det gør vi i troen på at for at indfri sit fulde potentiale skal man i høj grad også fungerer udenfor banen i de sociale relationer.

 
MÅLSÆTNINGER 2023-2026

 

·      Vi vil opnå en positiv udvikling af talentfulde spillere på alle årgange


·      Vi vil opnå at vores hold er med i den bedste halvdel af deres række efter jul.


·      Vi vil opnå at have voksne, kvalificerede trænere og holdledere på alle hold


·      Et stabilt, integreret og velfungerende 3. divisionshold på herresiden


·      Damesenior i den gode ende af 2. division


·      Vi vil opnå at blive en attraktiv samarbejdspartner med erhvervslivet


·      Fastholde og videreudvikle vores sociale arrangementer (Eks. Virumløbet)


·      Én årlig fest for alle medlemmer og forældre