Team mormor
Profiler
FM
Fenja Møller
JT
Janne L. Thomsen
MF
Mette Fisker
RK
Rikke Kirketerp
SN
Sine Nikolajsen